Skip links

Prosjektering og søknader

Nybygg, utvidelser og endringer av eiendommer og bygninger er regulert og definert i offentlige lover og regler. Søknadsprosesser og det å sørge for at alt gjøres riktig og dokumenteres, er nesten et fag i seg selv. Hos oss det «papirmølla» en naturlig del av oppdraget for kunden.

Reguleringsbestemmelser, byggesaker, fredningsbestemmelser, muligheter og begrensninger. Det offentlige Norge vil ha oversikt og kontroll når vi bygger landet. Det kan starte med et møte med kommunen som kalles forhåndskonferanse. Veien videre er helt avhengig om det skal søkes regulering, dispensasjoner fra regelverket og veldig mye annet.

Du har ingenting å frykte. Kommune og andre offentlige myndigheter har sin rolle som er viktig. Vi har vår rolle, og hjelper deg gjennom hele søknads- og byggeprosessen. Du bør ikke bekymre deg for å glemme noe når du har oss på lag. Vi trives godt med å dele kunnskapen vår og gi deg råd.

KONTAKT OSS ALLE TJENESTER