Skip links

Ekholt kirke

Nytt gulv i kirkesal

Rygge kirkelige fellesråd ønsket gjennomføre flere tiltak i Ekholt kirke for å spare energi

Ett av tiltakene var å installere et vannbårent oppvarmingssystem. Kirkerommet skulle blant annet få vannbåren gulvvarme under nytt tregulv.

For vår del omfattet denne entreprisen rivning av eksisterende gulv i kirkesalen, flytesparkling av hele flaten og levering og montering av nytt parkettgulv i eik.

Prosjektdetaljer

Tiltakshaver
Rygge kirkelige fellesråd

Beliggenhet
Rygge

Status
Avsluttet

Prosjekttype
Kirkebygg

Kontraktsform
Byggentreprise

Prosjektsum
1 MNOK

Samarbeidspartnere

  • Nordlit AS
  • Gulvavretting AS
  • ParkettPartner AS
  • Bro VarmeX AS
  • Moss Elektro AS
  • Geir Knædal AS