Skip links

Tomteveien 45

Nye bygg for VA og renovasjon, samt nytt biogassanlegg

For Fredrikstad kommune bygger vi totalt 5 nye bygg i Tomteveien 45.

Prosjektet består av 5 selvstendige bygg. V01, R01, R02, Varmesentral og bygg 05 (betongbinger og carporter). Byggene inneholder blant annet lager, verksted, garasjer og vaskeanlegg.

I tillegg bygger vi nytt biogassanlegg, i samarbeid med Processkontroll AB.
Den nye bebyggelsen er en del av teknisk drift til Fredrikstad kommune.

Relaterte prosjekter

Prosjektdetaljer

Tiltakshaver
Fredrikstad kommune

Kontraktsform
Totalentreprise

Beliggenhet
Fredrikstad

Byggetid
2020 – 2021

Tjeneste
Lager og næringsbygg

Status
Pågår