Miljøpakke 2016

Nybygg av støydempede standplasser for DFS / Sarpsborg skytterlag.

Det frivillige Skyttervesen (DFS) har siden 1992 gjennomført støyreduserende tiltak på eksisterende skytebaner. Dette prosjektet gjennomføres på grunnlag av planer og retningslinjer fastsatt av Forsvarsdepartementet, og i samsvar med  Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442). Hensikten med prosjektet er å reduseresjenerende støy fra skytebaner i forhold til nærliggende bebyggelse.

Prosjektdetaljer

Kontraktsform
Totalentreprise

Prosjektsum
2,5 MNOK

Status
Avsluttet

Beliggenhet
Sarpsborg

Prosjekttype
Idrettsbygg

Tiltakshaver
Det Frivillige Skyttervesen – DFS/Sarpsborg Skytterlag

Samarbeidspartnere
  • Morten Oliversen AS
  • RG Bygg og Eiendom
  • Elektro Spesialisten AS
  • Murerfirma Jan E. Engebretsen AS